Så här ger du en Suomi.fi-fullmakt för organisationens räkning

 1. Gå till adressen Suomi.fi och välj Fullmakter i menyraden.
 2. Identifiera dig.
 3. Gå vidare till att uträtta ärenden för din organisations räkning och välj den organisation för vars räkning du vill uträtta ärenden.
 4. Klicka därefter på Bekräfta och fortsätt till e-tjänsten.
 5. Välj Ge fullmakter.
 6. Välj fullmaktstyp: ärendefullmakt eller fullmaktsrätt. Med ärendefullmakten ger du en annan person rätt att uträtta ärenden i din organisations namn. Med fullmaktsrätt kan en annan organisation ge andra personer fullmakt att uträtta ärenden i din organisations namn med den beviljade fullmaktskoden.
 7. Välj Lägg till person under Fullmaktstagare.
 8. Ange uppgifterna om den fullmaktstagaren (förnamn, efternamn och personbeteckning) och klicka på Lägg till. Du kan ge flera personer fullmakt samtidigt.
 9. Välj Stöd och förmåner för landsbygden som kundkategori. Välj endast en fullmaktskod per person utifrån vilken rättighet du vill ge honom eller henne. Fullmaktskoderna är:
  • Söka stöd och ersättningar för landsbygden och fiskerinäringen (rätt att fylla i, underteckna och skicka ansökan i Hyrrä)
  • Bereda ansökningar om stöd och ersättning för landsbygden och fiskerinäringen (rätt att fylla i ansökan)
  • Läsa uppgifter om stöd och ersättningar för landsbygden och fiskerinäringen (berättigar att bläddra i ansökningarna i Hyrrä).
 10. Fastställ en giltighetstid för fullmakten. Standardtiden är fem år, men du kan vid behov fastställa en kortare eller längre giltighetstid.
 11. Kontrollera sammandraget noggrant och bekräfta fullmakten genom att klicka på Bekräfta.

Beviljande av fullmaktsrätt för en organisations räkning till en annan organisation

Befullmäktigandet av en annan organisation sker på motsvarande sätt som för en person. Fullmakten ges till FO-numret i stället för personbeteckningen. Fullmaktstypen som beviljas är Fullmaktsrätt.

Organisationen som fått fullmakten ska ge en person fullmakt att använda den beviljade fullmakten.

 1. Gå vidare till att uträtta ärenden för din organisations räkning och välj den organisation för vars räkning du vill uträtta ärenden.
 2. Klicka därefter på Bekräfta.
 3. Välj Ge fullmakter.
 4. Välj fullmaktstyp: Fullmaktsrätt. Med fullmaktsrätt kan en annan organisation i fortsättningen ge personer fullmakt att uträtta ärenden i din organisations namn.
 5. Välj Lägg till företag under Fullmaktstagare.
 6. Ange FO-numret för eller namnet på den organisationen som du befullmäktigat och klicka på Sök.
 7. Välj rätt organisation i sökresultatet. Du kan ge flera organisationer fullmakt samtidigt.
 8. Välj Stöd och förmåner för landsbygden som kundkategori. Välj de fullmaktskoder som du vill ge organisationen i fråga. Fullmaktskoderna är:
  • Söka stöd och ersättningar för landsbygden och fiskerinäringen (rätt att fylla i, underteckna och skicka ansökan i Hyrrä)
  • Bereda ansökningar om stöd och ersättning för landsbygden och fiskerinäringen (rätt att fylla i ansökan)
  • Läsa uppgifter om stöd och ersättningar för landsbygden och fiskerinäringen (berättigar att bläddra i ansökningarna i Hyrrä).
 9. Fastställ en giltighetstid för fullmakten. Standardtiden är fem år, men du kan vid behov fastställa en kortare eller längre giltighetstid.
 10. Kontrollera sammandraget noggrant och bekräfta fullmakten genom att klicka på Bekräfta.

FöretagsFinland-telefontjänsten hjälper

FöretagsFinland-telefontjänsten hjälper dig att ta i bruk Suomi.fi-fullmakter: tfn 0295 020 500 (lna/msa), vardagar kl. 9.00–16.15.

Sidan har senast uppdaterats 19.2.2023