Så här gör du en fullmaktsansökan i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande

I vissa organisationer, såsom kommuner, församlingar, läroanstalter, stiftelser, näringssammanslutningar och en del föreningar, får man inte fullmaktsuppgifter direkt från registren. Gör då en fullmaktsansökan via Tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande.

Förteckning över organisationer som ska göra en fullmaktsansökan via Tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande

I Tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande lönar det sig för organisationen att ansöka om fullmaktsrättigheter för alla fullmaktskoder som behövs för en person. När fullmaktsrättigheterna har registrerats kan denna fullmaktsberättigade person ge ärendefullmakter för beviljade fullmaktskoder till sig själv och andra personer som uträttar ärenden i organisationens namn på egen hand i Suomi.fi-fullmakter.

Gör så här

  1. Gå till sidan Fullmakt med ansökan.
  2. Klicka på Bekanta dig med anvisningarna. Genom att svara på frågorna får du anvisningar utifrån dina svar för att fylla i ansökan, samt en förteckning över de bilagor som behövs.
  3. Fyll i fullmaktsansökan. Fullmaktsansökan kan göras av vilken anställd i organisationen som helst. Anvisningar för ansökan och ansökan om registrering av fullmakt.
  4. Ansökan undertecknas av personer med namntäckningsrätt i organisationen. Ansökan kan undertecknas antingen elektroniskt eller för hand, förutsatt att alla underskrifter har gjorts på samma sätt.
  5.  Bilagorna kan variera beroende på sökandens organisation och de personer som ska få fullmakt. Se till att de bilagor som behövs finns med i ansökan så att den kan behandlas så snabbt som möjligt.
  6. Skicka fullmaktsansökan elektroniskt på Suomi.fi-webbplatsen, lämna in den till ett serviceställe eller skicka den per post.

När fullmaktsrättigheterna har registrerats ger personen med fullmaktsrätt sig själv och andra personer i organisationen ärendefullmakter i Suomi.fi-fullmakter.

FöretagsFinland-telefontjänsten hjälper

FöretagsFinland-telefontjänsten hjälper dig att ta i bruk Suomi.fi-fullmakter: tfn 0295 020 500 (lna/msa), vardagar kl. 9.00–16.15.

Sidan har senast uppdaterats 19.2.2023