Ekoprodukterna håller standarden i Finland

3. juni 2021

Konsumenten kan lita på att de ekologiska produkterna håller standarden i Finland. Tillsynen av ekologisk produktion utfördes huvudsakligen en planen. Färre än 2 % av ekoaktörerna fick ett förbud gällande marknadsföringen av ekologiska produkter.

Tillsynen av ekologisk produktion utfördes under år 2020 huvudsakligen enligt tillsynsplanen.

Trots koronaepidemin kunde alla årliga granskningar genomföras. Proven för att undersöka förekomsten av förbjudna ämnen kunde också utföras enligt bestämmelserna. En del av granskningarna gjordes framgångsrikt med hjälp av distanskommunikation

Särskild tyngdpunkt låg på granskning av planeringen och genomförandet av dokumentationen, eftersom bokföringen styrker produkternas spårbarhet. En tillräcklig dokumentation är också ett bra sätt att motverka bedrägeri.

Årsrapporten publiceras på finska

Tilläggsuppgifter:
Sektionschef Beata Meinander, tfn 040 057 1033