Livsmedelsverket uppmanar foderföretagarna att märka de kompletteringsfoder som lämpar sig för ekoproduktion

12. juni 2019

Ekoproducenterna har enklare att välja kompletteringsfoder när de är försedda med en hänvisning till ekologisk produktion*, som anger att fodret lämpar sig för ekoproduktion.

Ekoförordningen begränsar sammansättningen i kompletteringsfoder, och därför får en ekogård inte använda alla kompletteringsfoder som finns på marknaden. Ekologiska husdjursgårdar behöver komplettera djurens utfodring, men detta måste ske med sådana foderråvaror och fodertillsatser som förordningen tillåter.

  • I bilaga V till ekoförordningen förtecknas de foderråvaror av mineraliskt ursprung samt andra foderråvaror som lämpar sig för ekoproduktion och
  • I bilaga VI anges de tillåtna fodertillsatserna inom ekoproduktion.
  • Aktuell information om de föreningar som får användas i kompletteringsfoder ingår i ekoförordningen.

*Hänvisning till ekologisk produktion:
Kompletteringsfoder som lämpar sig för ekoproduktion märks med följande hänvisning enligt kommissionens förordning (EG) nr 889/2008  *”Får användas i ekologiskt jordbruk enligt förordningarna (EG) nr 834/2007 och (EG) nr 889/2008” på fodrets etikett.

Ekoförordning EG nr. 889/2008
Information om ekofoder på Livsmedelsverkets webbplats