Ekologiskt producerat foder

Ekofoder tillverkas av ekologiskt producerade råvaror och tillverkaren av ekofoder övervakas genom årliga kontrollbesök. Märkningen ”Ekologiskt producerat” på ekofoder refererar till kontrollerat ekofoder. Livsmedelsverket ansvrar för övervakningen av ekologiskt producerat foder. Bestämmelser om tillverkning och övervakning av ekologiskt producerat foder ingår också i foderlagen.

Eftersom det ännu saknas en gemensam ekostandard för EU kan tillverkningen av sällskapsdjursfoder i de olika EU-medlemsstaterna bygga på antingen en privat eller en nationell standard.

Detaljerad information om kraven och ansökan om att ansluta sig till kontrollsystemet för ekologiskt producerat foder finns i guiden " Anvisningar för ekologisk produktion. Kontrollsystemet för foder".

Information om påskrifter på ekofoder  finns här.

 

Aktuellt

Sidan har senast uppdaterats 16.4.2019