Det måste säkerställas att antioxidationsmedel som använts i fiskmjöl lämpar sig för ekoproduktion

11. juli 2019

Livsmedelsverket vill påminna tillverkarna av ekologiska foder att försäkra sig om att det antioxidationsmedel som använts i fiskmjöl lämpar sig för ekoproduktion.

Inom ekoproduktion är det möjligt att använda konventionellt fiskmjöl i foder som lämpar sig för ekoproduktion, men antioxidationsmedlet måste vara naturligt tokoferolextrakt från vegetabiliska oljor. Oxidationsmedel som är förenlig med ekoförordningen är de extrakt från vegetabiliska oljor som är införda i registret över fodertillsatser med ID-numren 1b306(i) och 1b306(ii).

Aktörerna ska försäkra sig om att endast antioxidationsmedel enligt ekoförordningen används i fiskmjöl inom ekoproduktionen. Information om vilket antioxidationsmedel som använts i fiskmjöl finns på fiskmjölets etikett. Det är förbjudet att använda syntetiska antioxidationsmedel (t.ex. etoxykinin, BHT och BHA) inom ekoproduktionen. Genom produktionskontroller kommer det att granskas att fiskmjölet lämpar sig för ekoproduktion.

Ekoförordningens krav (bilaga VI) i EUR-lex

I registret över fodertillsatser ingår följande godkända växtextrakt 1b306(i&ii) (pdf)

En länk till registret över fodertillsatser finns också på Livsmedelsverkets webbplats

 

Ytterligare information i ärendet lämnas av överinspektör Tiina O’Toole,  tiina.otoole@ruokavirasto.fi