Lövlogon får nu användas för ekologiskt producerat sällskapsdjursfoder på förpackningsetiketterna

16. april 2019

Man kan nu använda lövlogon för ekofoder avsett för sällskapsdjur. Europeiska kommissionen har ändrat sin tolkning och nu är det möjligt att använda lövlogon på förpackningsetiketterna. Men det är frivilligt.

Eftersom det fortfarande saknas en gemensam EU-ekostandard kan framställningen av sällskapsdjursfoder i EU:s olika medlems stater basera sig på antingen en privat eller en nationell standard. Här i Finland saknas ännu sådana standarder. Privata standarder ska överensstämma med principerna och kraven i rådets förordning och verkställighetsförordningen. Aktören har ansvaret för att det foder han eller hon framställer, importerar eller marknadsförs är försedda med korrekta märkningar.

EUs ekomärke, Europalöv.EUs ekomärke, Europalöv.