Äldre

  • Näring har en central betydelse och uppgift i att stödja hälsan, funktionsförmågan och livskvaliteten hos äldre. Ett gott näringstillstånd stödjer möjligheten att bo kvar hemma och snabbar upp återhämtningen efter en sjukdom.
  • Med åldern minskar energikonsumtionen, eftersom man inte längre rör på sig så mycket och muskelmassan minskar. Då minskar också ofta mängden mat man äter, då intaget av protein, vitaminer och mineralämnen kan bli mindre än vad man skulle behöva.
  • Eftersom en äldre persons aptit kan försvagas, är det allt viktigare att kvaliteten på kosten upprätthålls. En äldre persons högklassig kost innehåller tillräckligt med energi (minst cirka 1500 kcal/dygn) samt rikligt med mineralämnen, vitaminer och protein.
  • Kosten ska vara mångsidig, smaklig, färggrann och innehålla tillräckligt med protein för att upprätthålla muskelkonditionen. Måttlig användning av salt och användning av högklassiga, mjuka fetter rekommenderas.
  • För att säkerställa tillräckligt D-vitaminintag rekommenderas ett D-vitamintillskott på 20 mikrogram per dygn dygnet runt för personer över 60 år.

 

Viktnedgång

Oavsiktlig viktnedgång kan förekomma hos äldre. Överdriven viktminskning är en riskfaktor för en äldre människas hälsa, då energi- och näringstätheten kan ökas med enkla val, till exempel genom att välja mjölkprodukter som innehåller mer fett.

Vätskebalans

Ju mer torr mat man äter, desto mer ska man dricka. En äldre människa behöver cirka 1–1,5 liter vätska, dvs. 5–8 glas dryck per dag. Förutom vätska kan olika drycker vara goda källor för näringsämnen och mellanmål.

Tillräcklig och mångsidig motion är viktig

Mångsidig näring och tillräcklig motion stödjer hälsan genom livet. Regelbunden uthållighetsträning samt muskelkraft- och balansträning upprätthåller en äldre människas funktionsförmåga och förebygger fall. En äldre människa ska motionera regelbundet, gärna dagligen, till exempel genom att ta promenader. Dessutom rekommenderas övningar som ökar muskelkraften och förbättrar balansen två gånger i veckan. Idag finns det flera olika motionsformer för äldre människor, från gympagrupper till övningar som görs hemma.

Näringsrekommendationer 

En expertgrupp som har insatt sig i näringen hos äldre har berett näringsrekommendationer för äldre, vars mål är att tydliggöra skillnader i näringen i olika livsskeden hos äldre personer och mål i näringsvården. Rekommendationerna har getts som Statens näringsdelegations rekommendationer och publicerats av Edita vid månadsskiftet mars-april 2010.

Sidan har senast uppdaterats 12.3.2019