Begagnade jordbruks- och skogsbruksmaskiner

Från andra EU-länder får du ta till Finland begagnade jordbruks- och skogsbruksmaskiner så länge som växtskyddskraven uppfylls i transporten. Att transportera en maskin på EU:s inre marknad från ett land till ett annat kräver inga certifikat, tillstånd eller inspektioner.

Handeln på den inre marknaden berör endast EU-området och Schweiz. Norge och Britannien är länder utanför EU och för dessa gäller strängare växtskyddsregler. Se här kraven vid import från länder utanför EU.

Växtskyddskraven vid transport mellan EU-länder

Ifall växtsjukdomen Ceratocystis platani förekommer på området, ska maskinen rengöras från jord och växtrester innan den får transporteras till ett område som är fritt från sjukdomen. Kolla EPPOs karta över sjukdomens förekomster.

Maskiner som tas till sockerbetsodlingar från övriga EU-länder ska rengöras från jord och växtrester.  

 

Sidan har senast uppdaterats 2.1.2024