Animaliska produkter som importeras från EU till Storbritannien: Veterinärintyg görs i TRACES-systemet fr.o.m. 1 oktober

19. mars 2021

Animaliska produkter som importeras från EU till Storbritannien ska anmälas via IPAFFS-systemet och produkterna ska åtföljas av veterinärintyg som utfärdats i TRACES-systemet. Anläggningsuppgifter ska läggas till i LMS listan i TRACES-NT-systemet. 

Storbritannien har nu angett att kraven för veterinärintyg och förhandsanmälan av animaliska produkter som exporteras från EU till Storbritannien inte träder i kraft förrän 1.10.2021.Tidigare meddelat datum för ikraftträdande av kraven var 1.4.2021.

Kravet på importkontroll vid ett gränsövergångsställe träder i kraft först 1.1.2022. Kravet på importkontroll av levande djur träder i kraft först 1.3.2022.

Trots att datum för ikraftträdandet har flyttats fram ska anläggningar som exporterar till Storbritannien vara registrerade i TRACES-NT-systemet.

Mer information om hur man registrerar sig i TRACES-NT finns på Livsmedelsverkets hemsida för export till Storbritannien.