Exportörsregistret flyttas till eCert-systemet

6. februari 2023

Exportörsregistret flyttas under våren till Livsmedelsverkets elektroniska eCert-system som används för hantering av djurhälsointyg för export. Det är en lagstadgad skyldighet att höra till Livsmedelsverkets exportörsregister, om man exporterar djur eller produkter av animaliskt ursprung till länder utanför EU.

Livsmedelsverket för in gällande uppgifter i exportörsregistret i eCert-systemet. Företagen kan kontrollera och redigera sina uppgifter samt göra nya anmälningar till registret från och med den 1 april. Registreringen gäller i tre år från anmälningsdagen och är avgiftsfri. Även övervakarna ser de uppgifterna i exportörsregistret i fortsättningen i eCert-systemet.

I och med reformen kan exportörerna på egen hand ta fram sina uppgifter i exportörsregistret och lättare än tidigare redigera och skriva ut sina uppgifter. Reformen förbättrar också informationssäkerheten, eftersom inloggningen i eCert-systemet kräver stark autentisering av både exportören och övervakaren.

Företag och övervakare får ytterligare anvisningar när tidpunkten för att börja använda exportörsregistret i eCert-systemet närmar sig. 

Information om exportörsregistret: