Exportörsregistret överfördes till eCert-systemet i början av april

1. april 2023

Exportörsregistret som upprätthålls av Livsmedelsverket har överförts till eCert-systemet. Endast exportörer som anmält sig till Livsmedelsverkets exportörsregister får exportera produkter av animaliskt ursprung och levande djur i kommersiellt syfte från Finland till länder utanför EU. Registreringen gäller i tre år från anmälningsdagen.

Operatörer med FO-nummer kan göra nya anmälningar till exportörsregistret samt granska och redigera sina uppgifter direkt i eCert-systemet, inloggningen sker via Suomi.fi-identifikation. Även övervakarna ser uppgifterna som anmälts till exportörsregistret i eCert-systemet.

Privatpersoner som exporterar till exempel sällskapsdjur i kommersiellt syfte ska anmäla sig till exportörsregistret som tidigare med den elektroniska blanketten.

Länk till anmälan och mer information om exportörsregistret: