Hälsointyg införs för export av växter, livsmedel och andra produkter av animaliskt ursprung för export till Storbritannien i januari 2024

5. september 2023

Storbritannien har återigen ändrat den tidigare meddelade tidtabellen för nya exportkrav för jordbruksprodukter. Enligt anvisningen om gränspraxis (BTOM), som publicerades i slutet av augusti, kommer hälsointygen att användas vid export av växter, livsmedel och andra produkter av animaliskt ursprung som klassificerats som medelstor risk för export till Storbritannien den 31 januari 2024. De brittiska gränskontrollstationerna inleder kontrollen av dessa produkter den 30 april 2024.

Det sker också förändringar i förhandsanmälningsförfarandena. CHED-dokumentet ersätter förhandsanmälningarna vid export av levande djur den 30 november 2023 och vid export av produkter av animaliskt ursprung den 31 januari 2024. Kravet på förhandsanmälan slopas helt för lågriskväxter och växtprodukter den 31 januari 2024.

Mer information:

Storbritanniens landsida

Anvisning för gränspraxis (BTOM)