Hälsointyg kommer inte att införas för export av växter, livsmedel och andra produkter av animaliskt ursprung till Storbritannien 2022

23. maj 2022

Storbritannien har återigen ändrat den tidsplan som landet tidigare tillkännagivit om nya krav för export av jordbruksprodukter. Export av produkter av animaliskt ursprung kommer inte att kräva djurhälsointyg i år. Sundhetscertifikat kommer inte heller att införas vid brittisk export 2022. Dessutom kommer inspektioner av jordbruksprodukter vid de brittiska gränskontrollstationerna att skjutas upp.

Mer information om de nya tidtabellerna kommer först under hösten 2022.

För mer information: