En ny intygsmodell för export av honung har getts ut

28. augusti 2019

Livsmedelsverkets exportsektion har utarbetat en allmän veterinärintygsmodell för export av i Finland producerad honung och andra biodlingsprodukter avsedda för användning som livsmedel till länder utanför EU. Man kan föreslå ett allmänt intyg för mottagarlandet, om Finland eller EU inte har överenskommit med mottagarlandet om en intygsmodell för honung och biodlingsprodukter.

Med ett veterinärintyg försäkrar man för myndigheterna i mottagarlandet att exportprodukten överensstämmer med kraven och inte sprider djursjukdomar. Intygskraven varierar från ett mottagarland till ett annat och från en produkt till en annan.

Allmänna intyg kan föreslås, om det inte finns någon överenskommen modell

EU och Finland har överenskommit med några mottagarländer om exportintygsmodeller för export av djur och produkter av animaliskt ursprung. Om det finns en med mottagarlandet överenskommen intygsmodell för produkten, ska den användas.

Om det inte finns något officiellt överenskommet intyg eller underhandlingar om ett sådant inte just då pågår, kan exportören till exempel tillsammans med importören låta godkänna ett eget förslag till intyg hos myndigheterna i mottagarlandet.

Rekommenderbara allmänna intyg för flera produktkategorier

Användning av allmänna veterinärintyg som Livsmedelsverket utarbetat rekommenderas, om produkten är någon av produkterna nedan:

  • bearbetat animaliskt protein för användning som foder
  • fisk och fiskeriprodukter
  • honung och andra biodlingsprodukter avsedda för användning som livsmedel
  • horn och jakttroféer
  • hudar och skinn av nötkreatur
  • insekter och insektprodukter för användning som livsmedel
  • kött och köttprodukter
  • mjölk och mjölkprodukter
  • ägg och äggprodukter

Exportören kan själv fylla i ett allmänt veterinärintyg som finns på Livsmedelsverkets webbplats. Den officiella veterinären eller hälsovårdsinspektören som utövar tillsyn över företaget bekräftar med sin underskrift att uppgifterna på intyget är korrekta.


Mer information: 

Information om veterinärintygen och modeller på allmänna veterinärintyg