Livsmedelsverket deltog i främjandet av livsmedelsexporten i Japan

20. mars 2023

Finländska livsmedelsexportörer presenterade sina produkter på Foodex-mässan i Tokyo, Japan den 7–10 mars. På mässan presenterades framför allt finländska havreprodukter och drycker. De japanska konsumenterna är intresserade av hälsoeffekterna av havre, och finländska drycker uppfattas som fräscha och naturliga i Japan. 

I samband med mässan förhandlade Livsmedelsverket och jord- och skogsbruksministeriet i Finland med jordbruks- och hälsovårdsministeriet i Japan om aktuella livsmedelsexportprojekt. Med de japanska myndigheterna diskuterade man bland annat om regionaliseringen av högpatogen fågelinfluensa och afrikansk svinpest, kraven på bestrålning av livsmedel vid export till Japan samt möjligheten att exportera nya livsmedel till den japanska marknaden.

Japan beviljade exporttillstånd för finländskt nötkött och finländska nötköttsprodukter i december 2022. Utöver nötkött är det också möjligt att exportera bl.a. svin- och fjäderfäkött, mjölkprodukter, ägg och äggprodukter till Japan. Enligt Tullens statistik exporterades livsmedel till Japan förra året till ett värde av sammanlagt 30,7 miljoner euro. De viktigaste exportprodukterna var kvarnindustriprodukter, kött, malt, frysta bär, potatis och grönsaker, sötsaker, mjölkprodukter samt fisk.

Japan är en av de viktigaste handelspartnerna utanför EU för Finland och på den japanska marknaden finns det möjligheter för ett brett utbud av finländska livsmedel.

Mer information: