Nu kan du ansöka elektroniskt om inledande av ett nytt projekt för marknadstillträde

18. juni 2021

Tillträdet för produkter i livsmedelskedjan på marknader utanför EU kan kräva myndighetsåtgärder, till exempel uppgörandet av exportutredningar till destinationsländerna. När ditt företag behöver Livsmedelsverkets hjälp för att få marknadstillträde, kan du nu ansöka elektroniskt om att ett nytt projekt för marknadstillträde inleds. Med den elektroniska ansökningsblanketten är det lättare för dig att ge de uppgifter som behövs för att bedöma marknadstillträdet. Då uppgifterna i ansökningarna är heltäckande och enhetliga är kan Livsmedelsverket behandla projektbegäran ännu jämlikare och smidigare än tidigare.

Livsmedelsverket främjar primärt projekt som har stor betydelse för samhällsekonomin

Med hjälp av ansökningen uppskattar vi på vilket sätt och enligt vilket tidschema Livsmedelsverket kan främja marknadstillträdet i fråga och hur brådskande det är i jämförelse med de övriga begäran om projekt.

I beslutet tar vi hänsyn bl.a. till sannolikheten för att exporten förverkligas, exportens värde, antalet finländska företag som drar nytta av projektet och hur utmanande processen för marknadstillträde är. Livsmedelsverket främjar primärt marknadstillträde som ha den största betydelsen för samhällsekonomin. Projekt som betraktas som primära är tills vidare avgiftsfria för företagen.