Överenskommelse med Marocko om intygsmall vid exporten av förblandningar och fodertillsatser

16. mars 2023

Finland och Marocko har överenskommit om en intygsmall som används vid exporten av förblandningar och fodertillsatser. Intyget kan fyllas i elektroniskt och skrivas ut på Livsmedelsverkets webbplats. Intyget beviljas av övervakaren för foderanläggningen. 

Mer information: