Marocko

På den här sidan hittar du information om kommersiell import av produkter i livsmedelskedjan från Finland till Marocko. Information för privata resenärer hittar du på vår resesida. Instruktioner och information om begränsningar för passagerarexport finns på tullwebbplatsen i destinationslandet. Instruktioner för att resa med ett sällskapsdjur finns på sidan personliga kunder.

Från Finland till Marocko har på senare år exporterats bland annat foderblandningar.

Ta del av kraven på export till Marocko med hjälp av informationen och länkarna på denna sida Land- och produktspecifika exportvillkor om till exempel exportförfaranden och tulltariffer finns även på EU:s webbplats Access2Markets.

Foder

Finland och Marocko har överenskommit om en elektronisk intygsmall som kan användas vid exporten av förblandningar och fodertillsatser. Intyget kan laddas ner via länken nedan och skrivas ut på vanligt papper. Intyget undertecknas av övervakaren för tillverkningsanläggningen. Om den produkt som exporteras inte innehåller ingredienser av animaliskt ursprung, behöver undertecknaren inte vara veterinär.

Sidan har senast uppdaterats 16.3.2023