Marocko

På den här sidan hittar du information om kommersiell import av produkter i livsmedelskedjan från Finland till Marocko. Instruktioner och information om begränsningar för passagerarexport finns på tullwebbplatsen i destinationslandet. Instruktioner för att resa med ett sällskapsdjur finns på sidan Res med sällskapsdjur.

Från Finland till Marocko har på senare år exporterats bland annat foderblandningar.

Ta del av kraven på export till Marocko med hjälp av informationen och länkarna på denna sida Land- och produktspecifika exportvillkor om till exempel exportförfaranden och tulltariffer finns även på EU:s webbplats Access2Markets.

Exportintyg

Vid export av produkter till Marocko ska bilateralt överenskomna intyg användas. Du hittar intygsmallarna via länken till den marockanska myndigheten ONSSA/intygsmallar till höger på sidan. Hittills har Finland och Marocko kommit överens om ett intygsmall för export av förblandningar och fodertillsatser. Mer information afrikka@ruokavirasto.fi

Matvaror

Enligt beslut nr 466-23 krävs det i samband med export till Marocko att företag som exporterar kött-, fisk- och mejeriprodukter, juice samt konserverade eller värmebehandlade vegetabiliska produkter måste registrera sig i Marocko från och med år 2024. Registreringen kan göras på Marockos myndigheters webbplats av importören i Marocko, exportföretaget självt eller exportlandets myndigheter. Det rekommenderas att det registreringsnummer som ges av Marocko används på förpackningar och exportdokument, men det är inte obligatoriskt. Registreringen är kostnadsfri och behöver inte förnyas regelbundet. Marocko kommer senare att ge mer detaljerad information om hur registreringen praktiskt sett genomförs.

Foder

Finland och Marocko har överenskommit om en elektronisk intygsmall som kan användas vid exporten av förblandningar och fodertillsatser. Intyget kan laddas ner via länken nedan och skrivas ut på vanligt papper. Intyget undertecknas av övervakaren för tillverkningsanläggningen. Om den produkt som exporteras inte innehåller ingredienser av animaliskt ursprung, behöver undertecknaren inte vara veterinär.

Sidan har senast uppdaterats 30.1.2024