Veterinärintygen vid export till Ryssland överförs till systemet TRACES

22. oktober 2019

Ryssland har meddelat att man godkänner användning av systemet TRACES på alla landets gränsövergångsställen. Ryssland har också godkänt de i systemet TRACES använda veterinärintygen mellan EU och Ryssland och mellan EU och Eurasiska ekonomiska unionen.

På Rysslands landsida finner du information om det, om veterinärintyget framöver ska beviljas i systemet TRACES. Redan beställda intyg på säkerhetspapper kan användas slut innan övergången till systemet TRACES.

Intygen i systemet TRACES visas också då man loggar in i systemet. Exporten av färdigmat som inte omfattas av sanktioner och som innehåller råvaror av animaliskt ursprung kan till exempel behändigt skötas via systemet.

TRACES verifierar spårbarheten

Systemet TRACES upprätthålls av Europeiska kommissionen och det används av myndigheter och företag. TRACES är en förkortning av orden Trade Control and Expert System. Systemet har tagits fram för att verifiera spårbarheten och tillsynen i fråga om bland annat levande djur, växter och foder jämte djur-, eko-, växt- och träprodukter. Användningen av systemet Traces regleras av jord- och skogsbruksministeriets förordning 832/2013. 

Frågor om det hur systemet TRACES används kan du vid behov sända till e-postadressen:  vientitraces@ruokavirasto.fi.

Mer information om intygen som krävs för produkter som exporteras till Ryssland får du på e-postadressen euraasia@ruokavirasto.fi.