Tillåtna gränskontrollstationer för växter, trävaror och begagnade maskiner

Du kan importera växter, växtprodukter och begagnade maskiner till Finland på följande sätt:

Via gränskontrollstationerna Helsingfors flygplats och Vaalimaa 

  • alla växter för plantering och växtprodukter.
  • begagnade skogs- och jordbruksmaskiner via Vaalimaa.

Via Nordsjö hamn kan du importera

  • endast förpackade lökar, knölar och fröer samt begagnade skogs- och jordbruksmaskiner.

Via Åbo hamn kan du importera 

  • endast förpackade lökar, knölar och fröer samt begagnade skogs- och jordbruksmaskiner

Via Åbo flygplats och Uleåborg hamn kan du importera

  • endast fröer.

Råvirke, sågat virke och andra träprodukter får importeras via flera andra gränskontrollstationer.

Om det finns behov av regelbunden import av växter, växtprodukter eller trävaror via någon annan gränskontrollstation än en som för nuvarande är godkänd, kontakta Livsmedelsverkets enhet för växthälsa: kasvinterveys@ruokavirasto.fi. Det är möjligt att ansöka om godkännande för en ny gränskontrollstation av EU-kommissionen, ifall kraven är uppfyllda i enlighet med förordning (EU) 2019/1014. Det är bäst att vara beredd på att godkännandeprocessen kan vara lång.

Sidan har senast uppdaterats 26.8.2021