Foder

Traces vid import av foder av icke animaliskt ursprung

När foder som på grund av EU-rättsakterna står under effektiviserad tillsyn importeras till Finland från tredjeländer, fyller importören eller den speditör som representerar importören i en importanmälan dvs. CHED-D (Common Health Entry Document) i systemet Traces NT (Trade Control and Expert System).

För att använda Traces behövs en personlig användaridentifikation till Traces. Personliga användar-ID söks alltid till ett bestämt företag som bedriver import eller spedition. En anvisning om ansökan om personlig användar-ID till Traces, som lämpar sig också för foder, finns på sidan om växter och växtprodukter. Livsmedelsverket har i Traces färdigt skapat de företag som bedriver import och spedition av de riskbenägna foder som avses här. Om ert företag ändå saknas i systemet ska ni meddela era företagsuppgifter (företagets namn, FO-nummer, kontaktuppgifter) till adressen rehutuonti@ruokavirasto.fi. Efter anmälan sänder Livsmedelsverket en bekräftelse då det går att ansöka om personliga användar-ID.

CHED-D fylls i på adressen https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login. Importören eller speditören fyller i del I av CHED-D och myndigheten gör sina noteringar i del II. När CHED-D skickas från systemet ”för beslut”, skapar systemet en kod för dokumentet (CHEDD.FI.2019.xxxxxxx), som på samma gång ska skickas till e-postadressen rehutuonti@ruokavirasto.fi.

Importören eller speditören fyller i del I av CHED-D och skannar in de partispecifika hälsointyg och analysintyg som krävs som bilaga till blanketten (punkt I.9) och skickar intygen i original till gränskontrollstationen. Till de intyg som skickas till gränskontrollstationen ska fogas en uppgift om importpartiets CHEDD-kod.

De finländska aktörerna finns i Traces (myndigheten har skapat dem) och de hämtas från systemet till CHEDD-blanketten. Också en utländsk avsändare/exportör hämtas från systemet, men om den inte hittas där måste importören eller speditören själv skapa den i systemet. En anvisning om skapandet av aktörer finns på sidan om växter och växtprodukter.

Vid störningar i Traces-systemet kan formuläret fyllas i manuellt (anvisningar för störningar i kolumnen Mer information).

Sidan har senast uppdaterats 9.3.2022