Ansökan om kontrollställe för växter

Om ert företag bedriver import av växter, växtprodukter, virke eller begagnade jord- eller skogsbruksmaskiner och importen är förknippad med kontroll av importförsändelserna antingen i ert företags eller i något annat företags lokaler eller område, ska ert företag före importen lämna in en ansökan om dessa inspektionsplatser, d.v.s. officiella kontrollställen, på den här Webropol-blanketten. Var beredd på att ansökan kan ta en vecka att behandla och två veckor under semestertid.

 

Sidan har senast uppdaterats 26.7.2021