Sektorbundna rapporter

Livsmedelsverket sammanställer sektorbundna rapporter på grundval av årsrapporter och analyser som olika myndigheter lämnar. De sektorbundna rapporterna innehåller detaljerade analyser om hur branscherna har lyckats och målen uppnåtts, medan en sammanfattning av dessa utarbetas till rapporten om hela kedjan (VASU-rapporten) som lämnas till kommissionen.

Sidan har senast uppdaterats 26.10.2022