Förekomst av och hållbarhet hos virus i livsmedelsproduktionskedjan och livsmedelsindustrins processer (VirSta)

Riskhanteringen av livsmedelsburna virus är en viktig del av livsmedelsaktörernas egenkontroll med vilken man minskar de negativa verkningarna på konsumenternas hälsa. I det här projektet undersöks och utvärderas verkningarna av processning på överlevnaden av hepatit E-virus (HEV) och afrikanskt svinpestvirus (ASFV) i livsmedel som innehåller svinkött.

Svinköttprodukter har orsakat HEV-smitta bland människor och dessutom har man konstaterat ökad smittorisk för sådana som kommer i kontakt med svin. HEV-smittan som ofta har små symtom eller är symtomfri kan leda till kronisk leverinflammation och svår leversvikt. Afrikansk svinpest är en blödarfebersjukdom bland svin, vildsvin, mini- och mikrosvin. Den är inte farlig för människor, men dess inverkan på svinbeståndet kan vara oerhört stor.

Livsmedelsvirusen förstörs vid tillräcklig tillagning. Man vet dock inte exakt hur bl.a. rökning, lagring och fermentering påverkar virusets överlevnad. Förpackningsmetoder som minskar bakterietillväxten har ingen större betydelse för mängden virus, eftersom virusen är motståndskraftiga i miljön.

Syftet är

 • Undersöka förekomsten och överlevnaden av HEV i produktionskedjan av finländskt svinkött och dess förekomst hos vildsvin och vilt. Syftet är också att förbättra tillgången till virusanalyser för livsmedelssektorn.
 • Fastställa i tillämpliga delar förstörelse av infektvitet i virus (HEV och ASFV) a) med de vanligaste värmebehandlingarna och b) med icke-värmebehandling (rökning) i ätliga livsmedel, särskilt grisköttsprodukter.
 • Bedöma effekterna och kostnaderna för de olika processerna för livsmedelssäkerhet och effektiviteten av riskhanteringsåtgärder för den risk som livsmedelsvirus förorsakar (HEV, ASFV).
 • Ge korrekt information för olika målgrupper.

Tidtabell

2018 - 2021

Finansiering

Maatilatalouden kehittämisrahasto (Makera), Livsmedelsverket, Helsingfors Universitet Veterinärmedicinsk fakulteten

Projektgrupp

 • Leena Maunula (Helsingfors universitet, avdelningen för livsmedelshygien och miljöhälsa)
  projektansvarig ledare
 • Tuija Gadd (Livsmedelsverket, forskningenheten för virologi)
 • Tuija Kantala (Livsmedelsverket, forskningenheten för virologi)
 • Laura London, (Livsmedelsverket, forskningenheten för virologi)
 • Pirkko Tuominen (Livsmedelsverket forskningsenheten för riskvärdering)
 • Antti Mikkelä (Livsmedelsverket, forskningsenheten för riskvärdering)
 • Suvi Joutsen (Livsmedelsverket, forskningsenheten för riskvärdering)
 • Petra Pasonen (Livsmedelsverket, forskningsenheten för riskvärdering)
 • Eija Tammisalpa (Livsmedeslverket, laboratorie- och forskningslinjen) 

Projektpublicering

Informationstexter om zoonotisk hepatit E-virus

Vad bör du veta om det zoonotiska hepatit E -virus?

Berättat på finska, välj svenska undertexter i inställningarna.

Mer information om projekt

Leena Maunula, leena.maunula@helsinki.fi
Tuija Gadd, tuija.gadd@ruokavirasto.fi
Pirkko Tuominen, pirkko.tuominen@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 23.12.2022