Riskvärdering av skadegörarna Orgyia leucostigma och Chionaspis pinifoliae

I detta projekt görs riskvärderingar enligt de internationella ISPM-standarderna av skadegörarna Orgyia leucostigma och Chionaspis pinifoliae. Hotet som dessa skadegörare utgör mot de nordiska barrskogarna identifierades i projektet ”Identifiering av nya växtskadegörare kopplade till handeln med prydnadsväxter som kan utgöra ett hot mot nordiska barrskogar”. Riskvärderingarna görs enligt Växtskyddsorganisationens för Europa och Medelhavsområdet (EPPO) anvisning om snabb riskvärdering så, att man utgående från värderingarna vid behov kan föreslå ändringar i EU:s lagstiftning om växthälsa. Riskvärderingarna offentliggörs som EPPO:s riskvärderingar. Projektet genomförs som ett samarbete mellan Livsmedelsverket, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), norska Vetenskapskommittén för mat och miljö (VKM) och EPPO.

Projektgrupp

  • Mariela Marinova-Todorova (Livsmedelsverket)
  • Juha Tuomola (Livsmedelsverket)
  • Salla Hannunen (Livsmedelsverket)
  • Johanna Boberg (SLU)
  • Niklas Björklund (SLU)
  • Micael Wendell (VKM)
  • Daniel Flø (VKM)
  • Camille Picard (EPPO)

Projektperiod

2020 - 2022

Finansiering

Jord- och Skogsbruksministeriet, Livsmedelsverket, SLU, VKM och EPPO.

Vidare information

Juha Tuomola juha.tuomola@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 14.9.2023