Prioritering av karantänskadegörarna som avses i den nya växthälsoförordningen med modellen FinnPRIO

I projektet uppdateras FinnPRIO-värderingarna av och prioritetsförteckningarna över hotet som karantänskadegörarna och alla andra med modellen FinnPRIO tidigare värderade skadegörare utgör mot växtproduktionen och miljön i Finland. Av värderingsresultaten utarbetas en lättanvänd databas som kan utnyttjas för inriktning av de riskhanteringsåtgärder som myndigheterna vidtar.

I projektet:

  • Utvärderas med modellen FinnPRIO alla de karantänskadegörare som fastställts i EU:s nya växthälsoförordning av vilka det ännu inte finns någon FinnPRIO-värdering.
  • Uppdateras alla tidigare gjorda FinnPRIO-värderingar.
  • Ändras FinnPRIO-värderingarnas skadegöraspecifika resultatfördelningar till enkla prioritetsförteckningar med hjälp av teknik som bygger på stokastisk dominans och en hypervolymindikator.
  • Utarbetas av FinnPRIO-värderingarna en lättanvänds databas.
  • Offentliggörs resultaten av värderingarna och den information om skadegörarna som samlats in i samband med värderingarna.

Projektgrupp

  • Juha Tuomola (Livsmedelsverket)
  • Salla Hannunen (Livsmedelsverket)
  • Kati Lankinen (Livsmedelsverket)

Projektperiod

2020-2022

Finansiering

Livsmedelsverket

Vidare information

Juha Tuomola juha.tuomola@ruokavirasto.fi

 

Sidan har senast uppdaterats 22.7.2022