2018 Andra publikationer

Ahvenniemi, P., Hannukkala, A., Hiltunen, L., Huusela-Veistola, E., Istolahti, H., Marinova-Todorova, M., Nissinen, A., Pirhonen, M., Rahko, J., Rahkonen, A., Sipilä, A., Tuomola, J., Valkonen, J., Virtanen, A.
Perunan kasvintuhoojaopas. 2018,112 s.

Airaksinen, R., Jestoi, M., Keinänen, M., Kiviranta, H., Koponen, J., Mannio, J., Myllylä, T., Nieminen, J., Raitaniemi, J., Rantakokko, P., Ruokojärvi, P. Venäläinen, E., Vuorinen, P.J.
Muutokset kotimaisen luonnonkalan ympäristömyrkkypitoisuuksissa (EU-kalat III) (loppuraportti).
Valtionneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 51/2018.

Gabrielsson, B., Holm, M., Kirkegaard, M., Vinggaard, A.M., Suomi, J., Suominen, K., Eggert Olafsson, G., Tesdal Håland, J., Jemtland, R., Ankarberg, E., Svensson, K.
New EU criteria for endocrine disrupters: Consequences for the food chain.
Pohjoismaisen ministerineuvoston julkaisusarja TemaNord, 2018, 537. DOI: 10.6027/TN2018-537TITU/RITI

Kantala, T., Laine, T., Kokkonen, T., Syrjälä, P.
Diagnostiikan kuulumisia (Ajankohtaista eläintautitutkimuksesta).
Suomen Eläinlääkärilehti 2018: vol. 124, nro. 2, s. 106 - 107.

Karkamo, V.
Katukoirien tuonti on iso tautiriski.
Koiramme 2018, 4

Kaukonen, E., Vennerström, P.
Suolinkaisia kananmunissa?, Kanojen loisongelmat puhuttavat kentällä.
Suomen eläinlääkäri lehti 2018: 6, s. 330 - 333.

Kokkonen, T.
Luomisen syyt esiin.
Lammas ja Vuohi 2018: 1, s. 26 - 27.

Kokkonen, T.
Kehänkiertäjiä ja muita hermosto-oireilijoita.
Lammas ja Vuohi 2018: 2, s. 34.

Kokkonen, T.
Ripuloivat karitsat kasvavat huonosti.
Lammas ja vuohi 2018: 4, s. 48 - 49.

Kokkonen, T.
Katse klostrideihin.
Lammas ja Vuohi 2018: 3, s. 42.

Koski, P., Kuukka-Anttila, H.
IHN-virusta todettu Suomesta (Ajankohtaista eläintautitutkimuksesta).
Suomen Eläinlääkärilehti 2018: vol. 124, nro 3, s. 156 - 157.

Koski, P.
Kalaterveyskatsaus vuodelta 2017 = Översikt över fiskhälsan 2017, Kalaterveyspäivä 22.3.2018, Helsinki.
Moniste, s. 2 - 5.

Kuronen, H.
Troubleshooting of Modified semi-solid Rappaport Vassiliadis (MSRV) agar.
Newsletter EURL-Salmonella 2018: Vol. 24, No. 3, pp. 9 - 10.

Kuronen, H.
Nautojen salmonellatartunnoissa suuri lisäys vuonna 2018.
Suomen Eläinlääkärilehti 2018: vol. 124, nro 9, s. 542.

Laine, T., Karkamo, V., Kokkonen, U.-M., Kokkonen, T., Biström, M., Raunio-Saarnisto, M.
Eläintautidiagnostiikan kuulumisia (Ajankohtaista eläintautitutkimuksesta).
Suomen Eläinlääkärilehti 2018: vol. 124, nro 5, 286 - 287.

Laine, T.
Tekstiä sikojen suolistotulehdusten näytteenotosta.
Porsaiden vieroitusopas. Päivitys 2018. (ETT ry, kirj. K. Kaaro).
Osa tekstiä sivuilla 14,16 ja 17.

Laurila, J., Ranta, H.
Hankalan 2017 kasvukauden olot heijastelivat itävyystuloksiin.
Kylvösiemen 2018: nro 3, s. 8 - 9.

Laurila, J.
Näin itävyysnäytteet valmistuvat siemenlaboratoriossa.
Kylvösiemen 2018: 4, s. 6 – 8.

Laurila, J., Ranta, H.
Kesä 2018 tuotti hyvin itävää satoa.
Kylvösiemen 2018: 4, s. 8.

London, L., Laine, T.
Pikkuporsaiden synnynnäistä tärinää aiheuttava virus todettu ensimmäistä kertaa Suomessa (Ajankohtaista eläintautitutkimuksesta).
Suomen Eläinlääkärilehti 2018:  124, 8, s. 486 - 487.

Marinova-Todorova, M., Tuomola, J.
Perunantuotantoa uhkaavat uudet ankeroislajit. Osa II: Ditylenchus, Nacobbus, Trichodorids ja Pratylenchus –lajit.
Tuottava peruna 2018: 1, s. 12 - 14..

Maunuksela, L., Pelkonen, A., Björklöf, K., Ilmakunnas, M., Kartio, M., Leivuori, M.
Interlaboratory Comparison Test-Soil Improver Maturity test.
REPORTS OF THE FINNISH ENVIRONMENT INSTITUTE 25/2018.

Nokireki, T., Kantala, T., Tammiranta, N.
Ajankohtaisia virustauteja.
Suomen Eläinlääkärilehti 2018: 4, s. 218.

Oksanen, A.
Tauteja luonnosta. Kirja-arvostelu.
Suomen Eläinlääkärilehti 2018: vol.  124, nro 5, s. 296 - 297.

Olmos, A., Boonham, N., Candresse, T., Gentit, P., Giovani, B., Kutnjak, D., Liefting, L., Maree, H.J., Minafra, A., Moreira, A., Nakhla, M.K., Petter, F., Ravnikar, M., Rodoni, B., Roenhorst, J.W., Rott, M., Ruiz-Garcia, A.B., Santala, J., Stancanelli, G., van der Vlugt, R., Varveri, C., Westenberg, M., Wetzel, T., Ziebell, H., Massart, S.
High-throughput sequencing technologies for plant pest diagnosis: challenges and opportunities.
EPPO Bulletin 2018: Vol. 48, No. 2, pp. 219 - 224.

Pekkala-Mikkonen, A., London, L., Heinonen, M.
Suomen luonnonvaraisten villisikojen merkitys tuotantosikojen tarttuvien tautien levittäjänä, kirjallisuuskatsaus, Relevance of Finnish wild boars as vectors of infectious diseases to farmed pigs, Review.
Suomen Eläinlääkärilehti 2018: vol. 124, nro 2, 49 - 54.

Rahiala, J., Klemets, P., Kela, E., Aito, H., Alexandersson, A., Sandström, H., Hallanvuo, S., Rimhanen-Finne R, Heikkinen, S., Telkki-Nykänen, H., Ruotsalainen, E.
Raakamaito on riskielintarvike.
Lääkärilehti 2018: 19, s. 1213 - 1217.

Ranta, H., Kortemaa, H.
Siemenperunat selvisivät vaikeasta kesästä.
Tuottava peruna 2818: 2, s. 20 - 23.

Rikula, U.
Hirvieläimiä tutkitaan CWD-taudin varalta.
Kuhmolainen, Teemaliite: Riistanhoito ja metsästys, 24.8.2018, s. 4 - 5.

Salo, T., Ylivainio, K., Keskinen, R., Sarvi, M., Eurola, M., Rinne, M., Ketoja, E., Mannio, J., Suomi, J., Kiviranta, H.
Assessment of risks related to increasing heavy metal limits for fertilizers in Finland.
Publications of the Ministry of Agriculture and Forestry 2018:2

Tuomola, J.
Nerosjärven Savikodanlahden kasvillisuudesta.
Kuikan kutsu 2018: vol. 1, s. 3 - 5.

Tuomola, J.
Haitallinen jättiputki Kuohi-Nerosjärven alueella.
Kuikan kutsu 2018: 2, s. 5 - 7.

Santala, J.
Uuden laaja-alaisen virustunnistusmenetelmän käyttöönotto kasvintarkastuksessa.
Kasvinsuojelulehti 2018: 1, s. 15 - 18.

Santala, J.
Perunantuotannon laaja-alainen viruskartoitus käynnissä - Virukset esiin pikku-RNA -sekvensoinnilla.
Kuuma Peruna 2018: 2, s. 15.

Vennerström, P., Syrjälä, P., Raunio-Saarnisto, M.
Eläintautidiagnostiikan kuulumisia (Ajankohtaista eläintautitutkimuksesta).
Suomen Eläinlääkärilehti 2018: vol. 124, nro 7, s. 418 - 419.

Vennerström, P.
Kanojen suolinkaiset seurantaan.
Suomen Siipikarja 2018: 2, s. 32 - 33.

Vennerström, P.
Patologin pöydältä, Pneumovirustartunta mahdollinen Suomessakin.
Suomen siipikarja 2018: 4, s. 31.

Vennerström, P.
Patologin pöydältä, IB tapaukset lisääntyneet.
Suomen Siipikarja 2018: 2, s. 31.

Vennerström, P.
Patologin pöydältä, Mustapääntaudin riski kasvaa syksyllä.
Suomen siipikarja 2018: 3, s. 31.

 

 

Sidan har senast uppdaterats 17.2.2019