Växtskyddsriskerna för potatisindustrins sidoflöden

Målsättning:

Projektets målsättning är att stödja den finländska livsmedelskedjans konkurrenskraft och hantera de biologiska riskerna, samt effektivisera omsättningen av organiskt material i lantbruket och därmed förminska det svinn och avfall som uppstår.

Avsikten är att öka kunskapen och förståelsen om växtskyddsriskerna för potatisindustrins sidoflöden, samt förebygga att farliga växtskadegörare sprids till potatisproduktionen.

Baserat på resultaten som uppnås i projektet kan man bedöma och styra användningen av olika sidoflöden som cirkulationsnäring, samt bedöma och utveckla lagstiftningen för området.

I projektet genomförs en litteratursökning där man särskilt koncentrerar sig på att bedöma om hanteringskraven för potatisindustrins biprodukter, enligt den nuvarande lagstiftningen om gödselmedel, är tillräckligt effektiva för att förebygga att farliga växtskadegörare sprids till potatisproduktionen.

Baserat på utredningen bedöms inverkan av stärkelsepotatisindustrins olika behandlingar på växtskadegörares överlevnad i potatisens cellsaft, valideras metoder för det praktiska tillsynsarbetet i testning för potatiskräfta från knöl- och jordprov samt utreds om potatisindustrins sidoflöden lämpar sig som forskningsmatris.

Ämnesord:

växtskydd, växthälsa och växtsjukdomar, cirkulär ekonomi, riskhantering, riskanalys

Ansvarig projektledare:

Liisa Maunuksela, FD, forskningsprofessor, Livsmedelsverket

Livsmedelsverkets projektansvariga:

  • Liisa Maunuksela, FD, forskningsprofessor;
  • Mikko Lehtonen, forskare, enheten för växtanalytik
  • Juha Tuomola, forskare, enheten för riskvärdering

Samarbetspartners:

Naturresursinstitutet (Luke);
Potatisforskningsinstitutet (Petla);
branschföretag

Projektets status:

Pågående

Startår:

2019

Avslutningsår:

2020

I finansieringen av projektet deltar:

jord- och skogsbruksministeriet;
Livsmedelsverket;
Naturresursinstitutet (Luke);
Potatisforskningsinstitutet (Petla);
Finnamyl Ab;
Evijärven peruna Ab;
Jeppo Potatis;
Pohjolan Peruna

 

 

Sidan har senast uppdaterats 13.8.2020