EHEC

Livsmedelsburna epidemier

Figur.*) Livsmedelsburna epidemier orsakade av EHEC år 2001–2020 (pdf)

2021

År 2021 rapporterades en EHEC -kluster där 62 personer insjuknade under tiden juli-september. Insjuknade fanns på olika håll i Finland. På basen av utredningen misstänkte man att ätfärdiga salladsprodukter hade fungerat som överförande livsmedel. Dessutom hade de insjuknade gemensamt att de hade ätit utanför hemmet eller take away mat. I årets andra EHEC  -epidemi insjuknade fyra personer efter att ha druckit opastöriserad mjölk.

2020

EHEC orsakade en liten matförgiftningsepidemi år 2020 då 10 personer insjuknade efter att ha ätit opastöriserade franska ostar. Bidragande orsaker till epidemin var förorenad råvara och otillräcklig upphettning.

2017

År 2017 orsakade EHEC en liten epidemi där tre personer insjuknade efter att hemma ha ätit köttfärsbiffar som de lagat själva. I det här fallet var råvaran, det vill säga köttfärsen förorenad och biffarna hettades inte upp tillräckligt.

2016

År 2016 rapporterades en stor och en liten epidemi med sammanlagt 240 insjuknade som orsakades av bakterien EHEC. Vid den stora epidemin insjuknade 230 personer på olika håll i Finland efter att ha ätit rucola som importerats från Danmark. Rucolan såldes i storköksförpackningar och epidemin uppkom vid evenemang som anordnades av ett cateringföretag från huvudstadsregionen.

2013

Under år 2013 rapporterades två matförgiftningsepidemier orsakade av bakterien EHEC, varvid sammanlagt 20 personer insjuknade. I april-maj 2013 insjuknade 10 personer i en infektion orsakad av en bakteriestam av EHEC O157:H7 (FT 88, stx2, hlyA, eae) som fermenterar sorbitol. Hos tre personer som insjuknade i december påträffades samma bakteriestam, och dessutom insjuknade en familjemedlem i hemolytiskt-uremiskt syndrom (HUS) utan fynd av EHEC i avföringen. De insjuknade var barn i 1–8 års ålder. De insjuknade hörde hemma i olika delar av Finland, varför det är sannolikt, att smittan skedde via ett livsmedel med omfattande distribution eller någon annan produkt som förorenats av bakterien EHEC. Vid intervjuundersökningar framkom ingen händelse, lokalanvändning eller måltid som skulle ha varit gemensam för de insjuknade. Enligt expertnätverket vid EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC) har någon liknande bakteriestam inte påträffats i de övriga länderna i Europa eller i Förenta Staterna.

Den andra epidemin med EHEC konstaterades i oktober-november i Lojo. Ifrågavarande epidemi orsakades av bakteriestammen EHEC O157:H7 (FT2, stx2, hlyA, eae). Vid epidemin insjuknade åtta barn i samband med en daghemsmåltid, och infektionen påträffades senare hos ytterligare nio av barnens familjemedlemmar. Epidemikällan kunde inte fastställas.

Under år 2012 konstaterades en epidemi med EHEC som hänförde sig till obehandlad mjölk. I juni konstaterades smittfall med EHEC hos 14 personer. Sex av de insjuknade var barn, varav den allvarliga sjukdomsvarianten HUS utvecklades hos fyra. Smittfallen hänfördes till ett besök på en museilantgård. Obehandlad mjölk serverades och såldes åt besökarna. En bakteriestam som hörde till samma underart av E. coli O157:H7 isolerades från patienterna, djurbesättningen och gårdsmiljön. Produktionen av obehandlad mjölk på gården förbjöds.

 

Dricksvattenburna epidemier

2014

År 2014 rapporterades en dricksvattenburen epidemi orsakad av bakteriestammen EHEC O103 vid vilken det insjuknade 9 personer.

 

*) Bilden uppdateras inte efter år 2020. De nyaste uppgifterna finns på Livsmedelsverkets webbtjänst (på finska).

 

Sidan har senast uppdaterats 31.8.2022