Shigella

Livsmedelsburna epidemier

Figur.*) Livsmedelsburna epidemier orsakade av shigella år 2000–2020 (pdf)

2015

I juli 2015 rapporterades en liten epidemi med Shigella flexneri, där sju personer insjuknade. Smittan hade uppkommit på platsen för en fest med livsmedelskällan kunde inte fastställas.

 

Dricksvattenburna epidemier

Inga rapporterade dricksvattenburna epidemier från år 2000.

 

*) Bilden uppdateras inte efter år 2020. De nyaste uppgifterna finns på Livsmedelsverkets webbtjänst (på finska).

 

 

 

Sidan har senast uppdaterats 5.10.2021