Yersinia

Livsmedelsburna epidemier

Figur.*) Livsmedelsburna epidemier orsakade av Yersinia -bakterien år 2000–2020 (pdf)

Yersinia enterocolitica

2021

Yersinia enterocolitica orsakade år 2021 två små epidemier där sammanlagt nio personer insjuknade.

2019

I november-december 2019 konstaterades ett flertal sjukdomsfall orsakade av Yersinia enterocolitica och för att utreda epidemin påbörjade THL en tidsbunden typning av yersinastammarna. Baserat på typningen uppdagades 20 sjukdomsfall relaterade till epidemin i Satakunta, Egentliga Finland, norra Österbotten och norra Savolax. På basen av intervjuer och spårning av livsmedlen väcktes misstanken om att epidemin överförts via färdigskuren isbergssallad, varvid salladen skulle ha kontaminerats i primärproduktionen.

Yersinia enterocolitica orsakade även en liten epidemi under 2019, då tre personer i Lovisa insjuknade efter att ha ätit på en restaurang. En misstanke om orsaken till epidemin var att en korskontamination skulle ha skett under matberedningen.

2018

Under 2018 konstaterades två epidemier orsakade av Yersinia enterocolitica där sammanlagt 22 personer insjuknade. Epidemikällan kunde inte spåras och smittorna härrörde från flera olika ställen.

2016

År 2016 rapporterades två epidemier orsakade av bakterien Yersinia enterocolitica. Den första, mindre epidemin konstaterades i Vanda i april i en personalrestaurang, men det överförande livsmedlet kunde inte konstateras. Den andra, medelstora epidemin ägde rum i Sodankylä i juni, och även där i en personalrestaurang. Epidemin överfördes via salladsgrönsaker. Sammanlagt 24 personer insjuknade i epidemierna.

Yersinia pseudotuberculosis

2014

En Yersinia pseudotuberculosis -epidemi rapporterades år 2014 under februari-april. I epidemin insjuknade 55 personer varav största delen (92,7 %) bodde i Helsingfors och Nyland. Det överförande livsmedlet till den utbredda epidemin identifierades till opastöriserad mjölk på basen av djupintervjuer. Mjölken såldes i 3 liters förpackningar i 24 butiker i Södra Finland. I mikrobiologiska analyser påvisades i mjölkfiltret från mjölkningsmaskinen på produktionsgården och i ett mjölkprov som tagits i kylskåpet hos en insjuknad person samma Y. pseudotuberculosis -stam som i patientproverna.

Dricksvattenburna epidemier

Inga rapporterade dricksvattenburna epidemier från år 2000.

 

*) Bilden uppdateras inte efter år 2020. De nyaste uppgifterna finns på Livsmedelsverkets webbtjänst (på finska).

 

 

Sidan har senast uppdaterats 1.7.2022