Anmälningar

Om användning av biologiska bekämpningsorganismer eller pollinerare skall lämnas en anmälan till Livsmedelsverket.

Det räcker med enbart en anmälan, om:

  • arterna är ursprungliga i Finland
  • arterna finns upptagna på EPPO standard PM 6/3 (bekämpningsorganismer)
  • pollinatorarterna är utbredda

Anmälan skall lämnas två (2) veckor innan produkten införs, används eller marknadsförs. Anmälan är avgiftsfri och bunden till en viss produkt. Man kan lämna en anmälan om enbart en makroorganismart, om ingen produkt tillverkats av organismen. De anmälda produkterna och användningsändamålen listas upp i en tabell på Livsmedelsverkers webbplats allt efter som anmälningarna godkänts.

Livsmedelsverket tolkar saken så, att ursprungsarterna spritt sig av sig självt till Finland utan hjälp från människans sida. Främmande arter började sprida sig till Finland med människan efter år 1850 och arterna som etablerat sig i Finland före det är med några undantag ursprungsarter.

Över pollinerarna finns inte någon motsvarande EPPO standarden som över bekämpningsorganismerna, så utbredda pollinatorarter kan likställas med ursprungliga arter och måste anmälas. Distibutionsområde i Finland ska beskrivas i anmälningsformuläret.

Sidan har senast uppdaterats 21.2.2023