Godkända biologiska bekämpningsorganismer och pollinerare

Livsmedelsverket upprätthåller en produktvis förteckning över godkända bekämpningsorganismer och pollinerare. Tabellen innehåller art, produkt och användningsändamål. Anmälade och ansökade produker förtecknas separat. Om produkt eller användinsändamålet finns inte i tabellen, bör tillståndsansökan eller anmälan om makroorganismprodukter lämnas till Livsmedelsverket. Ifall problem med växthälsa uppstår i samband med bruket av produkterna eller om bekämpningsorganismerna börjar agera som växtskadegörare, bör detta omedelbart anmälas till Livsmedelsverket.

Godkända bekämpningsorganismer och pollinerare (Finska websidan)

Sidan har senast uppdaterats 24.6.2024