Översvämningar sprider flyghavre

De rikliga regnen under sommaren har fått vissa vattendrag att svämma över. Flyghavrens frö är lätt och flyter därför lätt med flödvattnet. Översvämningarna kan ha spridit flyghavre till nya områden, till och med hundratals hektar, som har legat under vatten.
Om det har förekommit flyghavre vid vattendragens övre lopp, lönar det sig att noggrant planera nästa års odling för åkerskiftena längre ned längs vattendraget och redan på förhand vara beredd på bekämpningsåtgärder.

För skiften där flyghavre förekommer ska man välja en växtart som tillåter kemisk bekämpning. Odling av havre borde helt undvikas. Det lönar sig inte att anlägga vall i skyddssäd, eftersom bekämpningsmedlen mot flyghavre förstör eller åtminstone allvarligt skadar vallväxternas brodd. Ett gott alternativ är att välja till exempel en stråstyv kornsort och att använda måttligt med kväve så att säden inte lägger sig. Det är i praktiken omöjligt att upptäcka och rensa bort flyghavre i säd som har lagt sig.

Skiften som har varit översvämmade ska granskas noggrant. Starta granskningen tillräckligt tidigt, redan i början av juli, om sådden skedde tidigt på våren. Det lönar sig att lära sig känna igen flyghavrens brodd.

Om det finns mycket flyghavre är kemisk bekämpning ofta det enda alternativet. Rätt besprutningstid är i slutet av flyghavrens bestockning.

Vall är ett gott alternativ, då den slås tillräckligt ofta, eftersom en del av fröna är grobara redan två veckor efter att flyghavren gått i vippa.

 

Sidan har senast uppdaterats 3.6.2020