Utfodra vilt med spannmål som inte innehåller flyghavre

På vintrarna utfodras viltet, speciellt hjortar och rådjur, med spannmål. Använd då inte spannmål som innehåller flyghavre. På utfodringsplatserna ska man inte heller lägga avfall från förrensaren eller sorteringsavfall, eftersom avfall från spannmål kan innehålla frön av flyghavre.

Viltet sprider flyghavren, eftersom fröna har kvar sin grobarhet efter att ha passerat djurens matsmältningssystem. Frön sprids också med djurens päls. Den första flyghavren hittas ofta vid viltets vandringsstråk eller vid utfodringsplatserna vid de mest avlägsna delarna av åkrarna vid skogskanten. Utfodringsplatserna besöks också alltid av fåglar som kan sprida fröna till nya områden.

Lär dig känna igen flyghavrens frön. Se till att spannmål som används för utfodring kommer från åkrar som är fria från flyghavre. Ett parti som innehåller flyghavre ska genast kasseras.

Om du är osäker ska du sända misstänkta frön till Livsmedelsverkets för frökontroll (Tampereentie 51, 32200 Loimaa). Märk kuvertet med ”Flyghavreprov”. Bifoga dina kontaktuppgifter. Identifieringen är avgiftsfri.

En enda planta av flyghavre i en utsädesodling orsakar stora förluster, eftersom odlingen inte godkänns vid kontrollen. Även i andra odlingar orsakar bekämpningen av flyghavre alltid extra arbete och kostnader.

Lagen och förordningen om flyghavre förbjuder spridning av flyghavre

Sidan har senast uppdaterats 3.6.2020