Stambrev för skogsodlingsmaterial

Livsmedelsverket ger stambrev för skogsodlingsmaterial från en godkänd frökälla. Alla fröpartier som marknadsförs och används vid sådd i plantskolor måste ha stambrev. Den som klänger frön ska ansöka om stambrev för fröpartierna senast inom tre månader efter att klängningen och rensningen av fröpartiet skett. Stambrev för vegetativt uppförökade kloner eller klonblandningar ska ansökas i god tid innan de marknadsförs. Stambrev ansöks i MEVI:s datasystem. 

Till MEVI-datasystemet kommer du här.

Sidan har senast uppdaterats 17.11.2022