Skogsodlingsmaterial – kontaktuppgifter

Kari Leinonen AFD, överinspektör

040 542 2493

Livsmedelsverket                                                                                                                                                    Enheten för växthälsa                                                                                                                                    Skogsodlingsmaterial                                                                                                                                                  Mustialagatan 3                                                                                                                                                          00790 HELSINGFORS 

E-post: förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Harri Leinonen, inspektör

050 366 8581

Livsmedelsverket                                                                                                                                                    Enheten för växthälsa                                                                                                                                    Skogsodlingsmaterial                                                                                                                                                  Elektroniikkatie 5                                                                                                                                                          90590 OULU

E-post: förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 8.9.2022