Resultaten från tillsynen över gödselmedel

Livsmedelsverkets gödselkontroll publicerar tillsynsresultaten i form av en rapport på Livsmedelsverkets webbplats. Produktkontrollens analysresultat publiceras som separata rapporter.

Sidan har senast uppdaterats 20.3.2019