En påminnelse till dig som har gröna fingrar: beställning av växter omfattas av restriktioner – ta reda på vilka i förväg

15. mars 2022

Fokus för många fritidsodlare ligger redan på sommaren. Om du tänker beställa fröer eller plantor från ett område utanför EU är det viktigt att du tar i beaktande att dessa beställningar omfattas av flera restriktioner. Det är förbjudet att beställa växter utan sundhetscertifikat och dessutom ska du ordna en importkontroll i Finland för beställningen.

Om du planerar att beställa växter eller fröer för hemmabruk från länder utanför EU, ska du i god tid via Livsmedelsverket ta reda på vilka importkrav som gäller innan du beställer. Då fastnar inte dina växter i Tullen på grund av okunnighet och dina planteringar kan blomstra.

Beställning av växter från länder utanför EU har begränsats så att spridningen av växtsjukdomar och skadedjur kan stoppas.

Ta dessa saker i beaktande innan du beställer:

1.      Kontrollera importförbuden – det är helt förbjudet att importera vissa växter

Vissa växter får inte föras in från länder utanför EU. Importförbud gäller till exempel barrväxter, citrusträd, sättpotatis och värdväxter för päronpest, såsom äppel- och päronträd.

2.      Ta reda på om du kan få sundhetscertifikat för växterna – utan certifikat kan du inte beställa växter

Alla plantor, krukväxter, grönväxter, sticklingar, knölar och fröer avsedda för sådd ska ha ett sundhetscertifikat när de beställs från ett land utanför EU. Om du inte får ett sundhetscertifikat kan du inte beställa. Sundhetscertifikatet beviljas av växtskyddsmyndigheten i avsändarlandet och är avgiftsbelagt.

För växtsändningar ska man beställa en importkontroll

Alla växtsändningar och end del sändningar av utsäde kontrolleras i samband med import. Den som beställer på webben ska meddela Livsmedelsverket om sändningen när den har kommit till Finland. Kontrollen är avgiftsbelagd. Om allting är i skick i kontrollen får sändningen transporteras vidare och tas i bruk, i annat fall förbjuds importen av sändningen.

Tullen övervakar införseln. Växter och växtprodukter som förs in från områden utanför EU utan ett sundhetscertifikat beslagtas och förstörs. Livsmedelsverket handlägger importdeklarationerna och kontrollerar sändningarna.

Mera information

Beställning av växter på webben
Beställning av frön på webben 
Allt ska förtullas – anvisningar om hur man förtullar inköp från nätbutiker  (tulli.fi/sv/alltskafortullas)

Mera information till media

Livsmedelsverket: Sari Haikola, överinspektör, tfn 040 687 6641,  fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi
Tullen: Tiia Sulander-Seppänen, tullöverinspektör, tfn 040 332 6193, fornamn.efternamn@tulli.fi