Kontroll av coloradoskalbaggen är nu aktuell

7. juli 2023

Den varma försommaren och de senaste veckornas fronter har ökat risken för att coloradoskalbaggen transporteras till Finland. Senast konstaterades coloradoskalbaggen i Finland sommaren 2021 och före det 2016. Vanligtvis har skalbaggar förts med luftströmmar till sydöstra Finland och Nyland. En vuxen coloradoskalbagge känner man igen på den konvexa ryggdelens gulsvarta ränder i längdriktningen. Kontrollen av coloradoskalbaggen är en central del av bekämpningsåtgärderna.

Coloradoskalbaggen är en karantänskadegörare som kan orsaka betydande skador på potatisväxterna. Skalbaggar transporteras till Finland med luftströmmarna både från söder och öst, där de förekommer allmänt. Potatis är coloradoskalbaggens viktigaste och i praktiken den enda värdväxten i Finland. I potatisbeståndet orsakar skalbaggens larver förstörelse, som snabbt äter upp växtligheten.

"Det är nu läge för potatisodlare och skiftesodlare att kontrollera sina potatisbestånd med tanke på coloradoskalbaggen. Det har även varit möjligt att konstatera att skalbaggar har transporterats med olika växtprodukter, så det är skäl att särskilt inspektera potatisåkrarna i närheten av last- och lossningsplatserna för dessa produkters distributionsbilar. För närvarande kan det finnas vuxna skalbaggar eller larvhärdar i potatisbeståndet. En snabb och effektiv bekämpning är viktig eftersom skalbaggen snabbt kan föröka sig och sprida sig i omgivningen. Ju tidigare förekomsten konstateras, desto lättare är bekämpningen", säger specialsakkunnig Atro Virtanen vid Livsmedelsverket.

Coloradoskalbaggen går att känna igen på de svarta längsgående ränderna

Den vuxna skalbaggen är cirka en centimeter lång och den känns igen på de 10 svarta längsgående ränder som finns på ryggen. Skalbaggens främre rygg är orange till färgen och har svarta prickar. Den lägger ägg i täta grupper på bladens undersida. Äggen är orange eller gulorange och de utvecklas till larver inom 1–1,5 veckor.

Den konvexa ryggdelen på coloradoskalbaggens larv är rödaktigt orange. En fullvuxen larv är något över en centimeter lång, dess huvud är svart och den har två rader med svarta prickar på sidorna. De nykläckta larverna är cirka 1–2 millimeter långa och rätt så mörka, men de växer snabbt till normalstorlek.

Vuxna skalbaggar och larver äter först potatisbladen håliga. Den egentliga skadegörelsen utförs av larver som äter bladen nästan helt när de förekommer massvis. Uppätna potatisbestånd bildar härdar som är lätta att upptäcka i växtligheten.

Anmäl din observation med e-post eller med anmälningsblankett

Livsmedelsverket uppmanar till att anmäla alla misstänkta förekomster av coloradoskalbagge. Misstanken anmäls i första hand med e-post till adressen kasvinterveys@ruokavirasto.fi eller med www.ruokavirasto.fi/sv/skadegorareanmalan -blanketten. En bild på den misstänkta skalbaggen borde bifogas till din anmälan. Du kan göra din anmälan även per telefon till numret 040 801 4407 (säkrast under kontorstid).

För inspektionerna ansvarar inspektörerna vid Livsmedelsverket och Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM). Du bör inte påbörja någon bekämpning på egen hand, eftersom det gör det svårare att lyckas med bekämpningen.

Tilläggsuppgifter om och bilder på skalbaggen samt anvisningar för vad man bör göra om man misstänker en förekomst: https://www.ruokavirasto.fi/sv/coloradoskalbagge/

Tilläggsuppgifter:

Specialsakkunnig Atro Virtanen, tfn 0295 205 187, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi
sektionschef Annika Wickström, tel. 0295 204 565, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi