Anvisningar om hur man anmäler att verksamhetsställets verksamhet har upphört

Varje verksamhetsställe är en egen registrerad enhet, vars uppgifter bör anges separat.

  1. Tryck på Kontots inställningar-tangenten i vänstra kanten.

  2. Tryck på den övre Redigera-tangenten i högra kanten.

  3. Välj Växtskyddssektorn som verksamhet som beskriver transaktionen.

  4. Tryck på den vita vågräta balken, varefter du kan se de i växtskyddsregistret registrerade verksamhetsställena som använder samma fo-nummer. Välj det verksamhetsstället som du vill ändra uppgifterna för och tryck på Spara-tangenten.

  5. Tryck på Anmälan om avslutad verksamhet-tangenten i vänstra kanten.

Du kan lämna in en anmälan om avslutad verksamhet även per e-post med adressen kasvinterveys.rekisteri@ruokavirasto.fi.

 

Sidan har senast uppdaterats 8.9.2022