Registreringsanvisningar för verksamhetsställen, som inte ännu finns i växtskyddsregistret

Börja med att anhålla om fullmakt för användning av Touko-tjänsten på Suomi.fi -webbplatse (byt språk till svenska) och logga in i Touko. Kolla instruktionerna här (på finska).

 1. Ifall du ämnar söka registrering eller märkningsrätt för ett företag eller ett verksamhetsställe, tryck på Kontots inställningar-tangenten i vänstra kanten.

  1. Kolla skärmdumparna på hur man anhåller om fullmakt steg för steg (på finska) (pdf).
 2. Tryck på den övre Redigera-tangenten i högra kanten.

 3. Välj Växtskyddssektorn som verksamhet som beskriver transaktionen.

 4. Välj ”Verksamhetsstället finns inte på listan, jag vill göra anmälan om ett nytt verksamhetsställe.”, tryck på Spara-tangenten.

 5. Tryck på den nedre Redigera-tangenten i högra kanten.

 6. Ange namnet och e-postadressen för kontaktpersonen, som man kan skicka meddelanden till om att det finns bla. inspektionsprotokoll, analyscertifikat och beslut att ladda ner i Touko-tjänsten.

 7. Tryck på Ny anmälan-tangenten i vänstra kanten.

 8. Tryck på frågetecken-tangenten i högra kanten. Där finns tilläggsuppgifter som svar på frågor.

 9. Svara på alla frågor genom att fortsätta i ordning, flikarna 1-6. Observera, att beroende på vad du väljer i flik 2 inverkar på vilka frågor som ställs i flikarna 3-5.

 10. I fliken Sammanfattning kan du se vilka register som företaget enligt svaren borde vara infört i och vilka märkningsrätter som skulle behövas

 11. Tjänsten skickar automatiskt antingen en nödvändig registrerings- eller märkningsrättansökan.

 12. Tryck till sist på Skicka-tangenten.

 13. Ifall det finns flera registrerade verksamhetsställen med samma fo-nummer, upprepa skedena 1-9.
Sidan har senast uppdaterats 8.9.2022