Anvisningar om hur man gör ändringsanmälan för aktörer som redan är registrerade

Börja vid behov med att anhålla om fullmakt för användning av Touko-tjänsten på suomi.fi -webbplatsen (byt språk till svenska) och logga in på Touko. Kolla anvisningarna här.

Logga in på Touko-tjänsten på adressen https://touko.ruokavirasto.fi

Härnäst välj det företaget, som du vill agera för. 

Varje verksamhetsställe är en skilt registrerad enhet, vars uppgifter bör anges separat.

 1. Tryck på Kontots inställningar-tangenten i vänstra kanten.

 2. Tryck på den övre Redigera-tangenten i högra kanten.

 3. Välj Växtskyddssektorn som verksamhet som beskriver transaktionen.

 4. Tryck på den vita vågräta balken, varefter du kan se de i växtskyddsregistret registrerade verksamhetsställena som använder samma fo-nummer. Välj det verksamhetsstället som du vill ändra uppgifterna för och tryck på Spara-tangenten.

  Ifall du inte kan hitta verksamhetsstället i registret, gå vidare till punkten ”Verksamhetsställen som ännu inte är registrerade i växtskyddsregistret”.

 5. Tryck på den nedre Redigera-tangenten i högra kanten.

 6. Ange namnet och e-postadressen för kontaktpersonen, som man kan skicka meddelanden till om att det finns bla. inspektionsprotokoll, analyscertifikat och beslut att ladda ner i Touko-tjänsten.

 7. Tryck på Ändringsanmälan-tangenten i vänstra kanten.

 8. Tryck på frågetecken-tangenten i högra kanten. Där finns tilläggsuppgifter som svar på frågor.

 9. Svara på alla frågor genom att fortsätta i ordning, flikarna 1-6. Observera, att beroende på vad du väljer i flik 2 inverkar på vilka frågor som ställs i flikarna 3-5.

 10. I fliken Sammanfattning kan du se
  1. vilket register företaget är infört i och vilka tillstånd för märkning (växtpass och ISPM 15) företaget har beviljats
  2. vilka register som företaget enligt svaren borde vara infört i och vilka märkningsrätter som skulle behövas
  3. på basis av ovannämnda uppgifter skickar tjänsten automatiskt antingen en nödvändig
   1. registrerings- eller märkningsrättansökan,
   2. ansökan om avregistrering av onödig registrering eller märkningsrätt eller
   3. enbart en änringsanmälan, som inte har inverkan på registreringen eller märkningsrätten.

 11. Tryck till sist på Skicka-tangenten

 12. Ifall det finns flera registrerade verksamhetsställen med samma fo-nummer, upprepa skedena 3-7.
Sidan har senast uppdaterats 5.7.2023