Kraven på växthälsa i detaljhandeln av trädgårdsväxter

Många karantän- coh kvalitetsskadegörare sprids med trädgårdsväxter. På denna sida kan du läsa, vilka växtsundhetskrav som behöver iakttas i plantbutiker.

Registrera dig i Livsmedelsverkets e-tjänst Touko

Alla trädgårdsbutiker som säljer fleråriga trädgårdsväxter ska registreras i Livsmedelsverkets växtskyddsregister och plantmaterialregister om värdet (inklusive moms) av plantskoleväxterna (träd, buskar, perenner, bärväxter, klängväxter etc.) som säljs överskrider  10 000 euro (utan alv) per år. Registreringen görs i elektroniska tjänsten Touko. Om plantbutiken utfärdar egna växtpass för växterna som säljs behöver den också ansöka om rätt att utfärda växtpass i Touko-tjänsten. 

Arrangera skadegörarkontrollen i butiken

När ett parti växter anländer till butiken inspekteras det med avseende på karantänskadegörare och kvalitetsskadegörare. Dessutom säkerställs att det har ett växtpass som stämmer överens med kraven. Skadegörare kontrolleras också i butiken under försäljningssäsongen, eftersom symtomen kanske inte uppträder förrän senare.

Karantänskadegörare som päronpest eller långhorningar får inte förekomma på växter som säljs. Om du misstänker att det finns en karantänskadegörare på växterna, anmäl dina observationer till Livsmedelsverket (kasvinterveys@ruokavirasto.fi). Vid behov tas ett prov av symptomatiska växter för laboratorieundersökning. Inspektionen och provtagningen är gratis.

Det får inte heller förekomma kvalitetsskadegörare på växter som saluförs. Exempel på kvalitetsskadegörare är Phytophthora ramorum på rododendron, rödröta på jordgubbe och sjarkavirus på plommon. Växter med symtom på kvalitetsskadegörare får dock inte säljas. Ett symptomatisk parti av växter bör sorteras eller behandlas för att bli av med skadegöraren på de växter som säljs. Vid behov kan du skicka ett prov för analysering exempelvis till Livsmedelsverkets Laboratorium för växtskadegörare.

Huomioi myymälässä muutkin kasvintuhoojat karanteeni- ja laatutuhoojien lisäksi. Muitakaan kasvintuhoojia ei saa olla myytävissä kasveissa merkittävässä määrin.

Observera även andra skadegörare i butiken förutom karantän och kvalitetsskadegörare. Andra skadegörare får inte heller finnas i betydande mängder på växter som saluförs .

Försäkra dig om att värdväxter för päronpest som är till salu är försedda med ett växtpass

Växtpasset är en märkning i enlighet med växtskyddslagstiftningen. Det utfärdas av växternas odlare, säljare eller förmedlare. Genom att utfärda ett växtpass garanterar företaget mottagaren av växterna att egenkontroll av skadegörare har genomförts och att växterna har varit fria från karantän- och kvalitetsskadegörare. Växtpasset utfärdas för alla växter som är avsedda för plantering, vanligtvis inom partihandeln.

Eftersom Finland är en skyddad zon för päronpest, måste värdväxterna för päronpest också vara försedda med ett växtpass för skyddad zon (PZ) när de säljs till detaljhandelskunder. Butikens uppgift är att se till att växtpassen är fästa på värdväxterna för päronpest som är till salu. Växtpasset kan kombineras med en namnetikett eller finnas som en separat märkning. Butiken är dock inte skyldig att själv förse växterna med växtpass, utan växterna kan beställas färdigt försedda med växtpass. De vanligaste arterna utav värdväxter för päronpest som är till salu i Finland är äppelträd, päronträd, oxbär, rönnar, hagtornar, häggmisplar och rosenkvitten.

Tillståndet att utfärda växtpass för med sig skyldigheter

Om det är nödvändigt för butiken att själv utfärda växtpass måste den ansöka om tillstånd att utfärda växtpass i Touko-tjänsten. Detta kan vara nödvändigt om värdväxterna för päronpest inte är förbeställda försedda med växtpass, eller om butiken har en onlinebutik eller annan typ av distansförsäljning. 

Utfärdandet av växtpass innebär ytterligare skyldigheter samt ett årligt avgiftsbelagt inspektionsbesök. Butiker som utfärdar växtpass inspekterar inte bara skadegörare utan bokför också sina inspektioner. Butiker som utfärdar växtpass bör spara förutom forsedlar för inköp och försäljning bevara växtpass eller växtpassdata för de växtpass som mottagits och utfärdats i tre år. För andra butiker räcker det att spara forsedlarna i tre år. Alla butiker måste ordna spårbarhet av växterna i butiken, det vill säga en växtleverantör måste ha kännedom om alla växtpartierna. Information behövs om det upptäcks en karantänskadegörare på växterna och det är nödvändigt att spåra dess ursprung.

Namnetiketter behövs fortfarande för fleråriga växter

Alla fleråriga växter och grönsaksplantor som är till salu måste ha namnetiketter i butiken. Namnetiketten anger växtens namn på finska eller svenska, det vetenskapliga namnet, sorten, namnet på säljaren eller odlaren och produktionsländerna.

Kvalitetskraven säkerställer en bra start för tillväxten

Syftet med kraven på plantmaterialets yttre kvalitet är att säkerställa kvaliteten på det plantmaterial som säljs för vidareodling. Plantmaterialet som säljs måste ha förutsättningar för normal tillväxt både vad gäller hälsa och yttre kvalitet. Kvalitetskraven baserar sig på plantmaterialstadganden och gäller för fleråriga trädgårdsväxter som säljs i butiker.

Kravet på yttre kvalitet är:

  • Enhetliga försäljningspartier
  • Växterna är typiska för växtarten och -sorten
  • Plantorna är normalt utvecklade
  • Rotsystemet är friskt
  • Inga betydande frostskador eller mekaniska skador som skulle hindra efterföljande utveckling
  • Normal vätskespänning

Tilläggsuppgifter om kraven på växthälsa

  • Växtskyddsutbildningen för trägårdsstuderande hittar du på Livsmedelsverkets webbutbildningsplattform (byt språk uppe till höger). Utbildningsmaterialet innehåller nyttig information om kraven på växthälsa för alla som jobbar inom trädgårdsbranschen. Utbildingen är tillgänglig för alla och kostnadsfri. Alla som vill kan också ta tentamen, som man får ett intyg för till sin e-post. Du loggar in på plattformen med din egen e-postadress och ett lösenord som du hittar på själv.
  • Livemedelsverkets presentation (pdf) (på finska)

Kontaktning

Sidan har senast uppdaterats 31.5.2023