Dags att söka flyghavre

17. juli 2020

Nu är det dags att ge sig ut och söka flyghavre. Gör åtminstone två sökrundor med ett par veckors mellanrum. Samla flyghavren inklusive rötter i en säck och bränn upp den. Flyghavre får inte lämnas kvar i växtbeståndet eller på dikesrenen, eftersom fröna är grobara och faller ned på jorden i åkern.

Hukkakauraa-ohrapellossa.jpg

Flyghavre på en kornåker (foto: Juha Rantamäki). 

Om du har bekämpat flyghavre kemiskt ska du kontrollera skiftena nu för att försäkra dig om att bekämpningen har lyckats. Du kan spara på stegen genom att skaffa en bra kikare.

Flyghavre är ett ettårigt gräsliknande ogräs som sprids mycket lätt. En enda flyghavreindivid kan producera hundratals frön som finns kvar i jorden i grobar form i åratal. På så sätt kan en flyghavreindivid snabbt förorena ett helt åkerskifte.

Då du hittar en ny flyghavreförekomst ska du anmäla den till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Tillsynen enligt lagen om flyghavre sköts av kommunens landsbygdsnäringsmyndighet och närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM). Tillsynens leds av Livsmedelsverket.

Läs mera

Mera information

inspektör Juha Rantamäki, tfn 040 551 8412, utsädesenheten