Flyghavre sprids försåtligt via ridhästar och vilt

20. november 2019

Flyghavre är ett bannlyst ogräs. En enda växt producerar upp till hundratals frön, som sprids på många olika sätt, exempelvis med flödvatten, fåglar, djurens päls eller via spannmål vid utfodring av hästar och vilt.

Lagen om flyghavre föreskriver att spridning av flyghavre måste förhindras. Var medveten om riskerna med det du gör så att du inte av misstag bryter mot lagen. Det är arbetsdrygt och tidskrävande att bekämpa flyghavre.

Ren spannmål för utfodring, ren spillning ut på åkern

  • Utfodra hästarna med spannmål som är fri från flyghavre. Längs ridleder hittar man ofta flyghavre som har spridits i naturen via hästarnas spillning.
  • Stallägare ska inte ge hästspillning som innehåller flyghavre till odlare. Flyghavrens frön förblir grobara efter att ha passerat djurens matsmältning.  Säkra spannmål för utfodring finns

I lantbrukshandeln och utsädespackerierna finns odlingsgranskade, flyghavrefria och sorterade foderspannmål. Bättre fodervärde samt säkerhet ger mera valuta för pengarna än ett slumpmässigt spannmålsparti.

Flyghavre förekommer på 17 procent av den odlade arealen i Finland. Mest flyghavre förekommer i Södra och Västra Finland där det finns mest spannmålsodling.

Läs mer:
Flyghavre


Mera information:
inspektör Juha Rantamäki, tfn 040 551 8412