Så inte frön som du inte har bett om

12. augusti 2020

I några europeiska länder såsom Storbritannien och Tyskland samt i USA, Kanada och Indien har konsumenter överraskande per post fått fröförpackningar som de inte har beställt. De har sänts från åtminstone Kina, Taiwan och Singapore. Till Finland har veterligen inga mystiska fröförpackningar kommit.

Fröförpackningarna har inte varit vanliga fröförpackningar som säljs i affärer utan exempelvis små plastpåsar. Enligt påskriften på försändelsen skulle innehållet vara till exempel smycken eller leksaker, och det framgår inte av förpackningarna vilka växters frön de innehåller. Det är också oklart hur konsumenterna har blivit mottagare av försändelserna.

Om du får mystiska försändelser med frön ska du inte så fröna, eftersom de kan växa till skadliga invasiva arter eller de kan sprida nya växtsjukdomar. Frönas ursprung eller syfte utreds nu.

Om du får fröförsändelser som du inte har begärt, gör så här:

  • Öppna inte fröförpackningarna.
  • Sänd uppgifter om förpackningen du har fått och från vilket land den har kommit samt ett foto av fröförpackningen per e-post till kylvosiementuonti@ruokavirasto.fi och vänta på anvisningar.
  • Alternativt kan du förstöra den oöppnade fröförpackningen och dess innehåll genom att bränna upp den. Öppna i ingen händelse fröförpackningarna, och fröna får inte sås eller komposteras.

Anvisningar om hur man agerar korrekt för att importera frön finns på Livsmedelsverkets webbplats. Avsikten med bestämmelserna om import av växter är att förhindra spridning av växtskadegörare.

Läs mera


Mer information

Enhetsdirektör Leena Pietilä, tfn 040 833 2481
Inspektör Terhi Puisto, tfn 050 562 6054