Avgifter för kontroll av utsäde

Avgifter uppbärs för kontroll och laboratorieundersökningar av utsäde. Prislistan är en sammanställning av avgifterna som berör utsädeskontrollen i Livsmedelsverkets avgifter för offentligrättsliga prestationer samt Livsmedelsverkets avgiftstabell för företagsekonomiska prestationer. Avgifterna har publicerats som bilaga till JSM:s förordning 1248/2023.

Avgifter för kontroll av utsäde  (xlsx)

 

Sidan har senast uppdaterats 1.6.2024