Utsädespotatisens utsädesklasser och generationer

Utsädesklasser  

 Stamutsäde

Unionsklass PBTC
Unionsklass PB

 Basutsäde

Unionsklass S
Unionsklass SE
Unionsklass E

 Certifikatutsäde

Unionsklass A
Unionsklass B

Enligt lagstiftningen består stamutsädesklasserna av unionsklasserna PBTC (prebasic tissue culture) och PB (prebasic). Basutsädesklasserna är unionsklasserna S, SE och E. Certifikatutsädesklasserna är unionsklasserna A och B.

PBTC-klassen kan endast bestå av en generation. Odlingen av PBTC-materialet sker i skyddade utrymmen på ett växtunderlag som är fritt från skadegörare, och PBTC-klassen räknas därför inte till fältgenerationerna.

Stamutsädesklassen (unionsklass PB) får innehålla högst fyra fältgenerationer och basutsädesklasserna (unionsklasserna S, SE och E) högst fyra generationer. Stamutsädes- (PB) och basutsädesklasserna får sammanlagt innehålla högst sju generationer. Det högsta antalet generationer av certifikatutsäde är två.

Antalet generationer i unionsklass S, antalet fältgenerationer i stamutsädes- (PB) och basutsädesklasserna medräknade, är begränsade till fem. Antalet generationer i unionsklass SE, antalet fältgenerationer i stamutsädes- (PB) och basutsädesklasserna medräknade, är begränsade till sex. Antalet generationer i unionsklass E, antalet fältgenerationer i stamutsädes- (PB) och basutsädesklasserna medräknade, är begränsade till sju.

Om generationen inte anges i det officiella garantibeviset och certifieringsmyndigheten inte har kännedom om den, anses utsädespotatisen höra till den lägsta i den klassen tillåtna generationen. Denna tolkning tillämpas som regel vid införsel av utsädespotatis från ett annat EU-land.

I produktionen är generationskedjan endast fallande.

 Utsädesklass  Maximalt antal generationer  Fältgeneration
 Unionsklass PBTC  en generation  0
 Unionsklass PB  fyra fältgenerationer  1-4
 Unionsklass S  femte fältgenerationen  1-5
 Unionsklass SE  sjätte fältgenerationen  1-6
 Unionsklass E  sjunde fältgenerationen  1-7
Unionsklasserna A och B    högst två fältgenerationer    1-9

Om begränsningarna gällande antalet fältgenerationer och kvalitetskraven för den aktuella utsädesklassen uppfylls är det möjligt att producera samma utsädesklass flera år i följd.

Utländskt grundutsäde

Utsädesklassernas namn och antalet fältgenerationer för utländsk utsädespotatis är inte helt harmoniserade inom EU-området. Utsädespotatis som kommer från ett annat EU-land motsvarar inte direkt det nationella materialet i Finland, även om samma namn kan användas på utsädesklasserna.

Till High Grade-området (Tyrnävä och Liminka) kan endast utsädespotatis av unionens kvalitetsklasser införas.

Livsmedelsverket redogör vid behov för utsädesklassernas motsvarighet.

Sidan har senast uppdaterats 2.7.2019